Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng – Bộ xây dựng

Mẫu – Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
………., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………..

3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………….

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp……….

5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………..

6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ……………………………………..

7. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ………………………………………..

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề: ……………….năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………..ngày cấp ………….nơi cấp: ………………………………………

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ……………………………………………………………………..

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng1:

STT

Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1 1. Tên Dự án/công trình:……………….

Nhóm dự án/Cấp công trình:…………..

Loại công trình :…………………………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……..

2…………

2
….

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề: ………………………………….Hạng: ………………………………………….

□ Cấp lần đầu, nâng hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: …………………………………………………………………..

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

______________

Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử sụng/hư hỏng/bị mất

Theo nghị định 100/2018/NĐ-CP

Xem thêm: Bản kê khai kinh nghiệm chuyên môn hành nghề xây dựng

Trên đây là mẫu Đơn đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Doanh Nghiệp Việt tham khảo tại phụ lục I Nghị định 100/2018/NĐ-CP. Mong rằng sẽ giúp ích cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Hotline tư vấn 24/7 của chúng tôi: 0936 296 798 (Zalo) hoặc nhấn ĐĂNG KÝ NGAY phía dưới để được hỗ trợ.

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: CT4 – Ecogreen – 286 Nguyễn Xiển – Tân Triều – Hà Nội
Hotline: 0936 46 56 46 – Zalo: 0936 46 56 46
MST: 0109010052 – Email: ceo@vietcompany.vn
https://vietcompany.vnhttps://hosoxaydung.vn/

DOANH NGHIỆP VIỆT

Được sự hỗ trợ từ các Bộ - Ban ngành, sự tin tưởng của các đối tác doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc, Doanh Nghiệp Việt cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, mang tới những khoá đào tạo chuyên môn chất lượng, và dịch vụ tư vấn với quy trình chuyên nghiệp và chuẩn chỉnh nhất.

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!