Bộ câu hỏi ôn thi chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng

Bộ câu hỏi ôn thi chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng

  • Lĩnh vực giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

bo-cau-hoi-on-thi-chung-chi-hanh-nghe-giam-sat-xay-dung-vietcompany.vn-2

 

Cấu trúc bộ đề thi gồm 25 câu hỏi. Trong đó 15 câu kiến thức chuyên môn và 10 câu kiến thức pháp luật (5 câu kiến thức pháp luật chung và 5 câu hỏi pháp luật chuyên môn).

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và HTKT:

cap-chung-chi-hanh-nghe-giam-sat-xay-dung-hang-2-vietcompany.vn-1

+ Dưới đây là 1 bộ câu hỏi(ngẫu nhiên) Doanh Nghiệp Việt gửi tới các bạn học viên tham khảo.

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

Câu 1: Tiêu chí để giám sát?

a. Giám sát thi công đúng thiết kế được phê duyệt, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng

b. Giám sát theo đúng ý kiến của bên thiết kế

c. Giám sát theo lệnh ghi trong giấy giao việc của chủ đầu tư

d. Giám sát theo hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài.
Đáp án: a

Câu 2: Có một tiêu chí để giám sát là trung thực, khách quan, không vụ lợi có đúng không?

a. Đúng là giám sát phải trung thực, khách quan, không vụ lợi.

b. Giám sát phải theo ý muốn của chủ đầu tư, có lợi cho chủ đầu tư

c. Phải giám sát theo phương án rẻ nhất

d. Giám sát cẩn lựa theo lòng mong muốn của nhà thầu để họ hợp tác tốt với cán bộ giám sát.
Đáp án: a

Câu 3: Tiêu chuẩn nào được sử dụng trong quá trình thi công và nghiệm thu công tác đất ?

a. TCVN 4447:2012

b. TCVN 4447:1987

c. TCVN 9379: 2012

d. TCVN 9360: 2012
Đáp án: a

Câu 4: Kiểm tra tài liệu cần có để giám sát chất lượng thi công đất bao gồm những tài liệu nào?

a. Thiết kế kỹ thuật công trình.

b. Thiết kế cơ sở của công trình.

c. Thiết kế lắp đặt thiết bị công trình.

d. Thiết kế biện pháp thi công đất.
Đáp án: d

Câu 5: Trong thiết kế biện pháp thi công đất cần những lưu ý gì?

a. Không được thải bừa bãi nước bẩn, đất rác bẩn ra khu vực công trình đang thi công.

b. Được thải một phần nước bẩn, đất rác bẩn ra công trường.

c. Không được thải nước bẩn nhưng được thải chút ít đất rác bẩn.

d. Không được thải đất rác bẩn nhưng có thể thải ít nước bẩn.
Đáp án: a

Câu 6: Những quy định khi sử dụng máy đào một gầu đào móng có cho phép để lại lớp bảo vệ không?

a. Khi sử dụng máy đào một gầu để đào móng, để tránh phá hoại cấu trúc địa chất đặt móng, cho phép để lớp bảo vệ.

b. Bề dày lớp bảo vệ đáy móng (cm) tùy thuộc dùng máy đào có dung tích gầu (m3) lớn hay bé mà quyết định theo tiêu chuẩn

c. Thợ khéo tay, đào không cần lớp bảo vệ.

d. Nếu dưới nền không có cọc thì không cần để lớp bảo vệ.
Đáp án: a

Câu 7: Giám sát và kiểm soát chất lượng ép cọc theo phương án nào?

a. Kiểm tra việc chọn thiết bị ép, công suất thiết bị lớn hơn 1,4 lần lực ép thiết kế quy định

b. Lựa chọn đối trọng phù hợp. Đối trọng phải lớn hơn 1,1 lần lực ép lớn nhất.

c. Gia tải 10 ~ 15% tải trọng thiết kế để thử ổn định của hệ thiết bị ép.

d. Phải theo tất cả các phương án nêu trên.
Đáp án: d

Câu 8: Giám sát và kiểm soát chất lượng thí nghiệm cọc để nghiệm thu có phương án thêm nào dưới đây?

a. Phải bám sát các khâu thi công nền móng, không được bỏ sót công đoạn nào

b. Quá trình theo dõi thí nghiệm, cần luôn luôn đối chiều với các thông số ở báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình

c. Nếu nghi ngờ về kết quả thì yêu cầu nhà thầu thi công kiểm tra dưới sự chứng kiến của tư vấn giám sát.

d. Nếu có nghi ngờ về dữ liệu địa chất hay thủy văn, có thể yêu cầu một đơn vị thẩm định xác định dữ liệu.
Đáp án: b

Câu 9: Những tiêu chuẩn nào dưới đây không dùng cho thi công cọc nhồi và tường vây?

a. TCVN 9395: 2012 Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

b. TCVN 4447: 2012 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

c. TCVN 10304: 2014Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

d. TCVN 9340: 2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
Đáp án: b

Câu 10: Kiểm soát chất lượng khi thi công bê tông cọc khoan nhồi?

a. Phải kiểm tra chất lượng bê tông phù hợp với chỉ dẫn thiết kế

b. Thi công đổ bê tông không gián đoạn trong thời gian c. Kiểm soát mực đầy của bê tông khi đổ bê tông.

d. Tất cả các yêu cầu trên.

Đáp án: d

Câu 11: Khâu chuẩn bị cho công tác hoàn thiện hạng mục công việc gồm những việc gì?

a. Phải thi công xong các việc làm trước khi hoàn thiện như điện, nước.

b. Có biên bản nghiệm thu cho các việc đã làm xong.

c. Phải khắc phục các sai sót các lớp nằm dưới lớp hoàn thiện.

d. Biên bản nghiệm thu trước đó có nội dung đủ điều kiện cho phép thi công hoàn thiện.
Đáp án: d

Câu 12: Cần chuẩn bị cho khâu lắp đặt thiết bị công trình thế nào?

a. Mọi việc phần xây phải đủ điều kiện để lắp đặt thiết bị.

b. Phải lập biên bản bàn giao giữa bên xây và bên lắp.

c. Không được lắp hai loại thiết bị khác nhau trong một buồng, một phạm vi công tác.

d. Phải có phối hợp trong quy trình lắp đặt thiết bị.
Đáp án: d

Câu 13: Khi chiều sâu đặt móng thay đổi, việc đào đất trong các hố móng phải làm từng cấp. Tỷ số giữa chiều cao và chiều dài của mỗi bậc không được nhỏ hơn giá trị sau:

a. 1:2 ở các đất dính và 1:3 ở các đất không dính.

b. 2:3 ở các đất dính và 1:2 ở các đất không dính.

c. 1:1 ở các đất dính và 2:3 ở các đất không dính.

d. 1:1 ở các đất dính và 1:2 ở các đất không dính.
Đáp án: a

Câu 14: Khi khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi gần cọc mới đổ bê tông xong, cần đảm bảo yêu cầu sau:

a. Tiến hành cách quãng một lỗ khi khoảng cách mép các lỗ < 1.5m và khoan trong đất no nước.

b. Tiến hành khoan sau 12 giờ khi khoan lỗ giữa hai cọc đã đổ bê tông từ khi kết thúc đổ bê tông.

c. Tiến hành cách quãng một lỗ khi khoảng cách mép các lỗ < 1.0m và khoan trong đất no nước.

d. Tiến hành khoan sau 6 giờ khi khoan lỗ giữa hai cọc đã đổ bê tông từ khi kết thúc đổ bê tông.
Đáp án: a

Câu 15: Trạm bơm cấp I bơm nước mặt có phân đợt xây dựng thì phân đợt như thế nào?

a. Phần nhà trạm được xây cho từng giai đoạn, phần thiết bị lắp đặt phù hợp với từng giai đoạn.

b. Phần nhà trạm được xây cho hai giai đoạn ngay từ đợt đầu, phần thiết bị lắp đặt phù hợp với từng giai đoạn.

c. Phần nhà trạm được xây cho hai giai đoạn ngay từ đợt đầu, phần thiết bị lắp đặt cho cả hai giai đoạn.

d. Phần nhà trạm xây cho từng giai đoạn, phần thiết bị lắp đặt phù hợp với từng giai đoạn.
Đáp án: b

II. PHẦN PHÁP LUẬT CHUNG

Câu 16: Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của pháp luật nào dưới đây?

a. Pháp luật về xây dựng

b. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công

c. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu

d. Pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan
Đáp án: d

Câu 17: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động xây dựng gồm các công việc nào dưới đây?

a. Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng
b. Thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng
c. Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình
d. Các công việc nêu tại điểm a, b và c
Đáp án: d

Câu 18: Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thì thực hiện theo quy định nào?

a. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay

b. Theo pháp luật về xây dựng

c. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay, các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác liên quan

d. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay và các quy định của pháp luật về xây dựng
Đáp án: c

Câu 19: Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

a. Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

b. Tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

c. Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện

d. Tất cả các quy định tại a, b và c
Đáp án: d

Câu 20: Việc giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước căn cứ vào các quy định nào?

a. Pháp luật về xây dựng

b. Pháp luật về đầu tư công

c. Pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng

d. Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan

Đáp án: d

III. PHẦN PHÁP LUẬT CHUYÊN MÔN LĨNH VỰC GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH DDCN&HTKT

Câu 21: Quy định áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng như thế nào?

a. Bắt buộc đối với các tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

b. Khuyến khích áp dụng

c. Theo nguyên tắc tự nguyện

d. Đáp án a và c
Đáp án: d

Câu 22: Những loại tiêu chuẩn nào sau đây bắt buộc áp dụng?

a. TCVN

b. Tiêu chuẩn nước ngoài

c. Các tiêu chuẩn nằm trong danh mục tiêu chuẩn đã được người quyết định đầu tư phê duyệt

d. Danh mục tiêu chuẩn do tư vấn thiết kế đệ trình
Đáp án: c

Câu 23: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?

a. Nhà thầu thiết kế

b. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực

c. Nhà thầu thiết kế hoặc tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực

d. Người quyết định đầu tư
Đáp án: c

Câu 24: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?

a. Nhà thầu thiết kế

b. Nhà thầu Khảo sát

c. Tư vấn giám sát

d. Chủ đầu tư
Đáp án: b

Câu 25: Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với nội dung nào sau đây?

a. Quy chuẩn kỹ thuật

b. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt

c. Theo yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình.

d. Cả phương án a,b,c
Đáp án: d

Trên đây là 1 bộ câu hỏi ngẫu nhiên ôn thi chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng, chuyên ngành thi công DDCN&HTKT các bạn có thể tham khảo ôn tập.

Ngân hàng câu hỏi của Bộ Xây dựng đưa ra còn rất nhiều câu hỏi khác. Các bạn muốn tham gia ôn tập kỹ lưỡng, đạt kết quả cao nhất kỳ thi sát hạch có thể tham khảo:

Tặng bộ đề thi chứng chỉ hành nghề xây dựng mới nhất 2020

Trong bài viết, sẽ hướng dẫn đầy đủ cách ôn tập và thực hành trên website thi thử MIỄN PHÍ.

Liên hệ hỗ trợ: 0936 296 798.

Xem thêm: Đăng ký thi và xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nhanh nhất

Chứng chỉ hành nghề xây dựng có bắt buộc không?

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: CT4 – Ecogreen – 286 Nguyễn Xiển – Tân Triều – Hà Nội
Hotline: 0936 46 56 46 – Zalo: 0936 46 56 46
MST: 0109010052 – Email: ceo@vietcompany.vn
https://vietcompany.vnhttps://hosoxaydung.vn/

DOANH NGHIỆP VIỆT

Được sự hỗ trợ từ các Bộ - Ban ngành, sự tin tưởng của các đối tác doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc, Doanh Nghiệp Việt cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, mang tới những khoá đào tạo chuyên môn chất lượng, và dịch vụ tư vấn với quy trình chuyên nghiệp và chuẩn chỉnh nhất.

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!